Please update your Flash Player to view content.


Máy đánh bóng inox No3 & No4

MODEL: Máy đánh bóng inox No3 & No4

Tags: Máy đánh bóng inox , May Danh Bong Inox , Inox , Co Khi Tu Dong , Máy No4, Máy cắt inox , Máy nắn cắt inoxGửi câu hỏi về sản phẩm này

800x600

Tags: Máy đánh bóng inox , May Danh Bong Inox , Inox , Co Khi Tu Dong , Máy No4,
Sheet dry surface grinding machinae(No.3,No.4)techincal parameter and specification alt

 

型号

砂带()

加工板厚

加工板宽

升降调节(精确至0.01mm)

走板方式

加工速度

线速度

model

abrasive belt(piece)

workpiece thickness(mm)

workpiece width(mm)

thickness adjustment accuracy:0.01mm

Feed way

Feed speed(m/min)

speed of abrasive belt

TM3101

1

0.5-3

1250

自动
auto/digital

辊筒式
rolls

5-20

固定
constant speed

TM31021

2

0.5-3

1250

自动
auto/digital

辊筒式
rolls

5-15

固定

constant speed   

800x600

 磨油磨拉丝生产线(No.3No.4或称断丝、雪花丝)主要技术参数
Coil wet (water/oil) grinding product line (No.3,No.4)techincal parameter and specification

 

型号

研磨液

砂带()

加工板厚

加工板宽

升降调节(精确至0.01mm)

走板方式

加工速度

线速度

model

grinding LUBRICANT

abrasive belt(piece)

workpiece thickness(mm)

workpiece width(mm)

thickness adjustment accuracy:0.01mm

Feed way

Feed speed(m/min)

speed of abrasive belt

TM7101
(NO.3,No.4)

oil

2

0.5-3

1250

自动
auto/digital

辊筒式
rolls

5-15

变频调节
frequency control

TM31021

oil

3

0.5-3

1250

自动
auto/digital

辊筒式
rolls

5-15

固定
constant speed

   alt

覆膜机主要技术参数
film coating laminator machine techincal parameter and specification

 

型号

功能

加工板厚

加工板宽

升降调节(精确至0.01mm)

加工速度

覆膜条件

model

function

workpiece thickness(mm)

workpiece width(mm)

thickness adjustment accuracy:0.01mm

Feed speed(m/min)

condition

TM4101

单面

0.5-3

1250

手动
manual

5-20

常温腹膜
normal temperature

TM31021

双面
double-sided

0.5-3

1250


manual

5-15

常温腹膜
normal temperature


Tags: Máy đánh bóng inox , May Danh Bong Inox , Inox , Co Khi Tu Dong , Máy No4, Máy cắt inox , Máy nắn cắt inox alt
Tags: Máy đánh bóng inox , May Danh Bong Inox , Inox , Co Khi Tu Dong , Máy No4, Máy cắt inox , Máy nắn cắt inox
Các Sản Phẩm Liên Quan:

Máy dập
MODEL: Máy dập
Máy rung cấp phôi  tự động
MODEL: Máy rung cấp phôi tự động
BÀN CÀO TỰ ĐỘNG
MODEL: DK AUTO RAKE
Điều khiển Rung 25A
MODEL: Điều khiển Rung 25A
Automation
MODEL: Automation
Dây chuyền tự động
MODEL: Dây chuyền tự động
Tự Động 1
MODEL: Tự Động 1